Förstärkt uppdrag för fristäder

Regeringen stärker arbetet med landets fristäder och inrättar en särskild funktion på regeringskansliet. Kerstin Brunnberg, före detta styrelseordförande på Kulturrådet och nuvarande överintendent på ArkDes, får uppdraget.

Under sina sex år på Kulturrådet verkade Brunnberg intensivt för yttrandefrihet och fristäder. Uppdraget ska genomföras i nära samråd med Kulturrådet, Sveriges kommuner och landsting och andra berörda aktörer. Det handlar om att uppmärksamma betydelsen av det fria ordet och rätten till konstnärlig frihet. Nuvarande fristadskommuner ska lyftas fram och fristadskonstnärernas verksamhet likaså.

– Det är bland det mest meningsfulla man kan ägna sig åt - att värna yttrandefriheten, säger Kerstin Brunnberg. Kulturrådet har en oerhört viktig uppgift här och vi ska ha ett nära samarbete. 2016 handlar det också om att högtidlighålla Sveriges tryckfrihetsförordning som fyller 250 år.

– Vem kan vara bättre lämpad än Kerstin Brunnberg att driva den här frågan?! utbrister Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

Idén att starta ett nätverk av städer som erbjuder skydd åt förföljda författare kom i början av 1990-talet genom organisationen International Parliament of Writers, där författaren Salman Rushdie var ordförande.

Strasbourg utnämndes under en kongress till City of Asylum och erbjöd Rushdie att stanna permanent i staden. Barcelona och Stavanger blev två av de första städerna att ta emot fristadsförfattare i mitten av 1990-talet och fler städer följde snabbt efter.

Sverige har idag 13 fristäder och 4 fristadsregioner, vilket är flest i världen. Göteborg var först i Sverige och blev fristad 1996. Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj var fristadsförfattare i Göteborg 2006–2007. Stockholm fick sin första fristadsförfattare 2008, Uppsala 2009 och Malmö 2010.

Sedan 2011 har Kulturrådet regeringens uppdrag att verka för fler fristäder och att stödja de kommuner som redan är det.

2014 breddades fristadsbegreppet till att även omfatta musiker och bildkonstnärer.

Header logo