Karin Hansson.

Fristadsfrågor får nationell samordning

Sverige är med sina 12 fristäder och 4 fristadsregioner det land i världen som har flest antal fristäder för hotade konstnärer. Antalet städer och regioner som upplåter en fristad fortsätter dessutom att öka i Sverige från att ha varit 5 fristäder 2012 till att uppgå till 16 i år. Kulturrådet finansierar nu en tjänst för att samordna fristadsarbetet nationellt.

Karin Hansson arbetar på Det fria ordets Hus i Växjö där 20 procent av hennes tjänst utgörs av fristadssamordning.

Varför behövs det en nationell fristadssamordnare?

– Som du beskrivit har antalet fristäder ökat snabbt de senaste åren vilket ger en stark plattform för fristadsfrågorna. Denna styrka behöver tillvaratas så vi kan fortsätta att hålla huvudet högt när det gäller att ge förföljda konstnärer en fristad.

Vilka blir dina främsta uppgifter?

– Mitt huvudsakliga uppdrag är att stötta fristäderna i Sverige, uppdatera fristadshandboken som finns på Kulturrådets hemsida samt delta i planeringen av 2016 års nationella fristadsmöte som vänder sig mot koordinatorer, fristadsgäster och politiker i Sveriges fristäder.

Vad ser du som den största utmaningen framöver för fristadsfrågan?

– Att förbättra möjligheterna för fristadsgästerna att kunna verka professionellt i Sverige och få visa upp sina verk, läsa sin poesi, framföra sin musik och publicera sina böcker, och därmed kunna fortsätta där deras arbete blev avbrutet.

Header logo