Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister och utbildningsminister Gustav Fridolin på bokmässan i Göteborg. Foto: Anna von Brömssen

Hela Sverige läser med barnen

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister och utbildningsminister Gustav Fridolin presenterade regeringens stora lässatsning Hela Sverige läser med barnen. Arenan var Kulturrådets monter, Ung scen, Bok & Bibliotek på torsdagen.

Syftet med satsningen Hela Sverige läser med barnen är att ge alla barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

– Om man inte har förmågan att läsa kan man inte ta sin fulla plats och vara del av det demokratiska samhället, säger Alice Bah Kuhnke.

– Det krävs 50 000 ord för att läsa en tidning. En 17- åring som inte läser har bara ett ordförråd på cirka 15 000-17 000 ord, säger Gustav Fridolin.

En läsdelegation har utsetts av regeringen för att samla alla aktörer runt insatser för läsning i skolan och på fritiden. Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm ska leda läsdelegationen. Läsdelegationen ska verka inom ramen för Hela Sverige läser med barnen som samlar aktörerna skola, kultur och föreningsliv. Delegationen ska hämta inspiration från olika initiativ inom läsfrämjande i Sverige och internationellt.

Läsdelegationen ska bland annat samordna läsfrämjande insatser, skapa mötesplatser och följa forskning och utveckling på området. Uppdraget sker i samråd med Kulturrådet, Skolverket, Kungl. Biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier och Sveriges kommuner och landsting.

Läsfrämjande insatser betonas också i kulturbudgeten som ett viktigt område. Bidraget till Bokstart, som är en nationell satsning på barns språkutveckling, får en förstärkning på tio miljoner årligen. Det är tänkt att Bokstart ska spridas till fler regioner i landet och även involvera förskolan. Ett läslov på skolornas höstlov får fem miljoner kronor för läsfrämjande insatser av olika slag.

Bakgrund:

Kulturrådet har sedan år 2014 ett utvidgat uppdrag att ta initiativ till, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt intresse. Kulturrådet har bland annat initierat satsningen Bokstart som syftar till att stimulera små barns språkutveckling. Paus - du och en bok är en annan läsfrämjande satsning som vill få fler idrottande unga att läsa böcker på fritiden. Kulturrådet har också inrättat en läsambassadör som verkar för att öka barns och ungas läslust. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, som är världens största barn-, och ungdomslitteraturpris administreras också av Kulturrådet.

Header logo