Konsten att beröra

Kulturrådet och Riksutställningar har idag, den 7 december, en konferens på Musikaliska i Stockholm om kulturens möjligheter att bredda perspektiv. 300 personer från hela Kultursverige deltar. Konferensen utgår från ett regeringsuppdrag som myndigheterna fick i juli 2016 och handlar om aktuella frågor som normkritik och rasism.

– Kulturrådet har regeringens uppdrag att höja kunskapen om hur kulturen kan synliggöra normer och utmana stereotyper, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Det är en del av den nationella planen mot rasism och liknade fientlighet.

– Jag är glad att Kulturrådet tillsammans med Riksutställningar kan presentera flera exempel på hur kulturen kan vara normkritisk - hur kulturen kan ifrågasätta och utmana samhället och bli mer inkluderande.

Normkritik inom kulturen kan handla om att göra alternativa berättelser synliga och att ifrågasätta rådande normer i samhället.  Normkritiken kan också ses som en av flera metoder att identifiera orättvisor i samhället och därigenom bidra till att de mänskliga rättigheterna efterlevs.

Kulturrådet ska främja en mångfald av uttryck, olika konstformer och ett brett kulturliv med hög kvalitet. För att leva upp till det stödjer vi bland annat konst och kultur som beaktar jämställdhet, barn-och unga, hbtq-frågor, tillgänglighet och minoriteter. Alla stöd innehåller inte alla dessa aspekter, men sammantaget i hela bidragsgivningen stödjer vi även konst och kultur bortom normen.

Header logo