Rapid Eye/Subcase 2016. Fotograf: Ben Hopper.

Kulturrådet kartlägger samtida cirkus

Ett av Kulturrådets uppdrag under 2017 blir att kartlägga den professionella samtida cirkusen i Sverige. Ett annat att utveckla Bokstart. Regeringen ger också Kulturrådet i uppdrag att fortsätta med bland annat utvecklingen av fristäder för förföljda konstnärer samt med Kreativa platser, satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden, vilket är en del av regeringens satsning Äga rum. Detta framgår av regeringens regleringsbrev till Kulturrådet.

Kulturrådet kommer under 2017 kartlägga situationen för den professionella samtida cirkusen samt ta reda på vilka offentliga insatser som görs på området. Rapporten kommer belysa utbildningar och institutioner men också presentera internationellt utbyte och samarbete. Behövs en ökad statlig satsning kommer Kulturrådet föreslå hur satsningen ska finansieras. Rapporten lämnas till Kulturdepartementet den 30 november 2017.

Kulturrådet får i uppdrag att utvidga Bokstart, en satsning för att stimulera små barns språkutveckling. 10 miljoner kronor ska gå till förstärkning av Bokstart.

Kulturrådet fortsätter främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Bland genom att verka för fler fristäder för förföljda konstnärer, samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Myndigheten kommer arbeta för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget genomförs med andra myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

Kulturrådets satsning Kreativa platser fortsätter inom regeringsuppdraget Äga rum som löper till 2018. Syftet med bidraget är att skapa engagemang och delaktighet med lokalsamhället i centrum.

Header logo