Kulturrådets stöd till fri scenkonst

Kulturrådet fördelar stöd till nationella och internationella projekt inom den fria scenkonsten. Den här omgången delar 34 aktörer på cirka sju miljoner kronor. Drygt 40 procent av det totala stödet riktar sig till barn och unga.

Söktrycket är fortsatt högt. Totalt har närmare 200 ansökningar kommit från hela landet, om sammanlagt cirka 54,4 miljoner kronor.

Scenkonstområdet är brett och många projektansökningar visar på en ambition att arbeta integrerat med flera olika uttryck. För att komplettera de verksamhetsbidrag som redan beslutats om för 2017, har Kulturrådet valt att lyfta projekt inom både cirkus, musikteater och performance. Det stora flertalet arbetar dock inom teaterområdet. Ett projekt som arbetar med både teater och virtual reality, är Teater JaLaDas samarbete med Bombina Bombast i Malmö. De planerar att ta med sig en barnpublik på en både fysisk och virtuell resa på flera olika språk i föreställningen Hem.

Kulturrådet har inom dansområdet valt att lyfta projekt som vänder sig till barn och unga och ser positivt på samverkan mellan olika aktörer. Vidare prioriteras organisationer som har omfattande turnéverksamhet och ambition att nå nya publikgrupper. Den internationella dimensionen är fortsatt stark - hälften av de beviljade dansprojekten är internationella. I projektet Unfolding realms (working title) planerar Dalija Aćin Thelander att skapa en ny estetik genom att väva samman konst, musik och dans i en föreställning för bebisar och vuxna.  I projektet PETER, det relativt lilla, svenska trädet planerar Robin Dingemans & Andra Fåglar och medkoreografen Peter Mills att illustrera den positiva dynamiken i ett mer diversifierat och utvecklat samhälle i ett turnerande verk för barn mellan sex och tolv år.

KONTAKT

Maria Lewenhaupt
Handläggare
Telefon: 08 519 264 43
maria.lewenhaupt@kulturradet.se

Greta von Rosen Stövind
Handläggare
Telefon: 08 519 264 18
greta.von.rosen@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

 

Header logo