Mer stöd till kvinnor som är komponister

Kulturrådet har fördelat stöd till samverkan med komponister. För första gången i bidragets historia har en större andel av de ekonomiska resurserna gått till projekt som involverar kvinnor.

- Det är tydligt att det lönar sig att trycka på om förändring kring jämställdhetsfrågor, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet. Det är nu en bra balans bland de sökande när det gäller genusperspektivet.

Ett flertal nya aktörer har fått stöd den här omgången; exempelvis de fria aktörerna Dela Kakan, Förstaparkett, Kollaboration, Ida Lod Creative Center och Vamlingbo Kammarmusikfestivals Stödförening.

Några av de projekt för barn och unga som har prioriterats är Scenkonst Västernorrland, Teater Sagohuset och Profilteatern.

Kulturrådet noterar en fortsatt låg andel ansökningar för folk- och världsmusik samt jazz. Västerländsk konstmusik står alltjämt för en hög andel ansökningar.

Regeringen gav tidigare i år Kulturrådet och Musikverket i uppdrag att arbeta för en jämställd orkesterrepertoar.

KONTAKT

Magnus Lemark
Handläggare
Telefon: 08 519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo