Musikrepertoar ska bli mer jämställd

Kulturrådet ska arbeta för att repertoaren bland svenska orkestrar ska bli mer jämställd. Det uppdraget fick Kulturrådet av regeringen i samband med årets regleringsbrev. Arbetet ska ske tillsammans med Statens Musikverk och i dialog med berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Uppdraget tar sikte på de orkestrar i Sverige som får statliga pengar.

Kulturrådet och Musikverket har påbörjat en dialog om uppdraget, och under året kommer bland annat regioner och nationella organisationer bjudas in till samtal och erfarenhetsutbyte.

– Det är oerhört angeläget att det här arbetet kommer igång, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Det är också intressant att utröna varför det ser ut som det gör idag.

Header logo