Nu öppnar ansökan för stöd till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande

Kulturrådet ska på uppdrag av regeringen fördela 10 miljoner kronor i höst till bibliotekens insatser för nyanlända och asylsökande.

Bidraget är ett tillfälligt stöd till projekt med start 2016. Syftet är att stärka bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas, ta del av kunskap, litteratur och kultur samt delta i demokratiska samtal.

Läs mer och ansök

Header logo