Ny chef till enheten för verksamhetsstöd

Stefan Johansson är Kulturrådets nya chef för verksamhetsstöd. Han kommer senast från Riksutställningar där han har haft olika chefsfunktioner. Stefan Johansson tillträder den 29 augusti.

Kulturrådet har sökt en erfaren chef till uppdraget att leda enheten för verksamhetsstöd och myndighetens digitala utveckling för steget in i den fjärde industriella revolutionen.

Stefan Johansson lever upp till Kulturrådets krav på erfarenhet av att driva strategisk verksamhetsplanering och av att arbeta med teknik- och utvecklingsprojekt samt av omvärldsbevakning och analys. Vidare krav har varit att personen har inblick i hur den tekniska utvecklingen påverkar produktion och spridning av kultur.

Beslutet att anställa Stefan Johansson fattades den 23 juni.

Header logo