Art Lab Gnesta. Foto: Leo Nordgren.

Ökat stöd till Art Lab Gnesta och Galleri Syster

Kulturrådet fördelar idag sammantaget drygt 26 miljoner kronor till bild- och formkonst. Det gäller utställningsarrangörer, konsthantverkskooperativ, kollektivverkstäder samt till Kungliga Akademien för de fria konsterna.

- Vi kan se en konstnärlig utveckling hos aktörer som fått verksamhetsbidrag först under senare år och vill genom att höja deras stöd bidra till konstnärlig förnyelse och utveckling, säger Bongi MacDermott, vikarierande enhetschef Kulturrådet.

För att främja konstnärlig förnyelse, regional spridning samt verksamhet för barn och unga beviljas Art Lab Gnesta ett ökat stöd och får nu 250 000 kronor, Galleri Syster i Luleå får också en ökning vilket innebär ett stöd om 300 000 kronor för 2016.

Höjningar beviljas också för Verkstad konstförening i Norrköping samt Cirkulationscentralen i Malmö. Andra utställningsarrangörer som får höjda bidrag är Galleri Konstepidemin i Göteborg, Galleri Box i Göteborg, Skånes konstförening i Malmö, Konsthall C samt Galleri Verkligheten i Umeå.

Kulturrådet har även fördelat 800 000 kronor i utrustningsbidrag till tio kollektivverkstäder. Bland annat har konstnärernas kollektivverkstad tilldelats medel för att köpa in en ugn för fusing av glas. KKV Göteborg får stöd för att komplettera sin glasverkstad och Mediaverkstaden får bidrag till en videokamera.

Två miljoner kronor går till verksamhetsbidrag till konsthantverkskooperativ. En fjärdedel av stödet avser utställningsersättning till formkonstnärer.

Sveriges Konstföreningar får verksamhetsbidrag på cirka 8,3 miljoner kronor varav drygt fem miljoner kronor avser utställningsersättning. Folkrörelsernas Konstfrämjande får drygt 4,1 miljoner kronor varav 750 000 kronor avser utställningsersättning till konstnärer.

KONTAKT

Bongi MacDermott
Vikarierande enhetschef
Telefon: 08 519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

 

 

Header logo