Bibliotek. Foto: Scanpix

Pengar till biblioteken för arbete med nyanlända

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att under 2016 fördela 10,5 miljoner kronor till biblioteken. Syftet är att stärka bibliotekens arbete med nyanlända och asylsökande.

Biblioteken är viktiga mötesplatser. Där kan människor med olika bakgrund och förutsättningar mötas, ta del av kunskap, litteratur och kultur samt delta i demokratiska samtal.

Förutsättningen för att biblioteken ska få sina pengar är att riksdagen röstar i linje med regeringens förslag.

KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
Enhetschef
Telefon: 08 519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Header logo