Regeringsförslag för att stärka läsning

Statsministern och utbildningsministern presenterade igår, den 21 augusti, ett antal förslag för att stärka läsning, läsförståelse och läsfrämjande. Det handlar om att göra höstlovet till ett läslov, att utse en läsdelegation och att utvidga Kulturrådets satsning Bokstart.

- Det är fantastiskt roligt att läsfrämjande får stor uppmärksamhet och betonas så starkt inför höstbudgeten, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Läsning och läsförståelse är viktiga framtidsfrågor för våra barn.

På samma sätt som februarilovet är ett sportlov så föreslår regeringen att höstlovet blir ett läslov. Kulturinstitutioner runtom i landet kan då få stöd för att genomföra aktiviteter som är läsfrämjande på olika sätt. Fem miljoner kronor föreslås för åren 2017-2020.

Kulturrådets pågående satsning Bokstart ska enligt förslaget utvidgas. Bokstart riktar sig till småbarnsföräldrar för att nå ut med inspiration och information kring barns språkutveckling. Tio miljoner kronor per år föreslås för tidsperioden 2017-2020.

Regeringen föreslår också att en läsdelegation bildas. Uppgiften för den blir att samordna läsfrämjande insatser inom skola, kultur, idrott och föreningsliv. Målet är att alla statliga läsfrämjande projekt ska ha tydliga, gemensamma mål. Delegationen kan komma att tillsättas under hösten 2016.

Förslagen kommer att finnas med i budgetpropositionen för 2017.

Header logo