Förändrade attityder och ett öppnare samhälle

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att öka kunskapen om hur kulturaktörer kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper inom konst och kultur. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Riksutställningar 2016.

Regeringen har identifierat att det finns behov av att systematisera arbetet mot rasism och olika former av fientlighet i en nationell plan för att uppnå långsiktiga resultat. Att förebygga och motverka hatbrott ingår också i handlingsplanen.

Utgångspunkten är de nationella kulturpolitiska målen som har yttrandefriheten som grund.

Header logo