Kampanjbild på MIG Talks

Samverkan för kunskap om migration

I dag den 17 mars lanseras MIG Talks. Det är en samverkan mellan 14 samhällsaktörer, däribland Kulturrådet, kring en kommunikationssatsning som belyser migrationen till Sverige – en av vår tids största samhällsfrågor. Enligt Migrationsverket, som initierat satsningen, är syftet att öka kunskapen och förståelsen om migrationen.

MIG Talks förekommer bland annat som samtalsserie, kunskapsspridning i olika digitala kanaler och ett antal sidoaktiviteter. Satsningen består av fyra tematiska samtal, ett öppet hus och en digital plattform. Det ska bli ett forum för nya invånare och medverkande samhällsaktörer att utbyta kunskaper, erfarenheter och perspektiv på migration.

Hundra nya invånare involveras inom ramen för MIG Talks och deras berättelser ska spegla invandringen till Sverige under perioden 2010–2015. Det kan exempelvis handla om olika skäl för att komma hit; skyddsbehov, anknytning, studier, arbete, återinvandring och den fria rörligheten inom EU/ EES-området. Tanken är att bidra till ett inkluderande offentligt samtal.

Det är aktörer inom kultur, idrott, näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle som under året ska lyfta frågor om migration och integration. De medverkande organisationerna är förutom Kulturrådet: Delegationen för Migrationsstudier, Göteborgs Stads kulturförvaltning, Nordiska museet, Sveriges Internationella Talanger, Stockholms Stadsbibliotek, Stockholms Konstnärliga Högskola, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Svenska Institutet, Stockholm Business Region Development, The Local, Riksidrottsförbundet, Röda Korset, och UNHCR. 

KONTAKT

Lisa Monique Söderlindh
Ansvarig Mig Talks
Migrationsverket
Telefon: 010 485 67 26
lisa.soderlindh@migrationsverket.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo