Stöd till svensk kulturexport

Kulturrådet och Tillväxtverket har tillsammans utvecklat ett bidrag till aktörer inom mellanledet för litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst, som verkar för att främja svensk kulturexport.

Nu har det första beslutet för år 2016 fattats och 14 ansökningar av 40 har beviljats stöd. De beviljade ansökningarna har en tydlig exportdimension och uppvisar en bredd vad gäller representation av upphovspersoner och verk. Vidare har relevansen för de sökandes medverkan vid mötesplatserna beaktats.

Det ansökta beloppet var cirka 2,9 miljoner kronor och vid detta tillfälle kunde drygt 200 000 kronor beviljas. Kulturrådet har inte haft möjlighet att möta alla de behov som konstaterats i ansökningarna och har fått göra hårda prioriteringar.

Sista datum för ansökningar i nästa ansökningsomgång är den 10 maj.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Elin Norquist
Internationell samordnare
Telefon: 08 519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven-west@kulturradet.se

 

Header logo