Svenska projekt med kulturanknytning får stöd av EU

Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet har i dag, den 29 juni, lämnat en rapport till regeringen som innehåller en redovisning av svenska projekt med kulturanknytning som fått stöd via EU:s struktur- och investeringsfonder under 2015.

29 projekt delar på drygt 220 miljoner kronor. Många projekt finns i de nordliga länen; Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Förutom en redovisning av utfallet ger rapporten också en beskrivning av den innevarande programperiodens struktur- och investeringsfonder.

Header logo