Tio miljoner till biblioteksverksamhet för nyanlända

Kulturrådet fördelar nu närmare tio miljoner kronor till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande. Tanken är att stärka bibliotekens roll som demokratiska arenor där människor med olika bakgrund kan mötas, ta del av kunskap, litteratur och kultur.

Några exempel på aktiviteter är språkcaféer, svenska med bebis och skrivarworkshops. Uppsökande verksamhet är också ett återkommande inslag. Det kan handla om bokbussar, besök på asylboende och pop-up bibliotek. Många bibliotek skapar möjligheter för möten mellan nyanlända och svenskar på orten.

51 projekt från alla 21 län tilldelas stöd av Kulturrådet.

KONTAKT

Anna Ringberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 48
anna.ringberg@kulturradet.se

Maria Telenius
Handläggare
Telefon 08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo