Omslag Alla Tiders Klassiker.

Världslitteratur söker nya läsare

I höst satsar Kulturrådet på att världslitteraturen ska möta fler läsare. Projekt som lyfter fram böcker ur serien Alla Tiders Klassiker har möjlighet att söka bidraget till läs- och litteraturfrämjande. De som beviljas stöd får förutom stödbeloppet fri tillgång till seriens böcker.

Kulturrådet har i samarbete med förlagen under flera år bidragit till att ta fram bokserien Alla Tiders Klassiker. I serien ingår 150 omsorgsfullt utvalda böcker från olika tidsepoker, språkområden och världsdelar.

– Vi vill att de här fantastiska böckerna ska nå ut till fler läsare. Inom Alla Tiders Klassiker-serien finns ett brett urval som täcker in framstående kvinnliga och manliga författare från en lång rad litteraturer och epoker i världen. Det handlar om böcker som vi kan lära mycket av om människan och vår samtid, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

Serien togs fram för att användas i grund- och gymnasieskolan men bidraget vänder sig även till satsningar utanför skolan. Inom höstens satsning prioriterar Kulturrådet läsfrämjande för vuxna samt projekt som omfattar flera av böckerna och som når bred spridning.

De som beviljas bidrag kan till exempel använda böckerna för att genomföra läs- och litteraturfrämjande insatser, som cirkelverksamhet, eller som en del av befintliga projekt med liknande målsättningar.

Ansökningsperioden är mellan den 20 september och den 18 oktober i år.

Bakgrund

1985–1995 gavs 100 titlar i en klassikerserie för skolan ut. Syftet var att erbjuda skolor att till lågt pris köpa klassisk litteratur i klassuppsättningar. En arbetsgrupp tillsatt av Kulturrådet stod för urvalet och förlagen för utgivningen. År 2006 fick Kulturrådet i uppdrag från regeringen att utöka serien med ytterligare 50 utomeuropeiska titlar. Efter att förlaget Natur & Kultur sedan ett par år tillbaka har upphört med att marknadsföra, sälja och distribuera Alla Tiders Klassiker-serien, administreras och hanteras den av Kulturrådet. Myndigheten säljer fortfarande de böcker som finns kvar i lager, till subventionerat pris (46 kr för inbundna utgåvor, 35 kr för pocket).

KONTAKT

Andreas Åberg
Handläggare
Tel: 08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo