Världslitteraturen i fokus

I höstens andra sökomgång har Kulturrådet satt fokus på världslitteratur inom bidraget till läs- och litteraturfrämjande insatser. Flera sökande har beviljats bidrag för verksamhet som berör litteratur i Alla Tiders Klassiker-serien.

De som beviljats stöd får, förutom stödbeloppet, fri tillgång till böcker som ingår i klassikerserien och som finns kvar i lager. Bland verksamheter som berör klassikerserien märks bokcirklar och olika former av att levandegöra litteraturen, exempelvis teater och muntligt berättande.

Kulturrådet fortsätter sin satsning på läsfrämjande för de allra yngsta barnen. Fem pågående satsningar inom Bokstart får fortsatt stöd. Flera regionalt övergripande och samordnade satsningar inom läs- och litteraturfrämjande ges också stöd.

KONTAKT

Jonas Andersson
Handläggare
Telefon: 08 519 264 19
jonas.andersson@kulturradet.se

Andreas Åberg
Handläggare
Telefon: 08 519 264 82
andreas.aberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo