Bidrag till centrala amatörkulturorganisationer

Kulturrådet har fattat beslut om bidrag till centrala amatörkulturorganisationer. Totalt fördelades 11,1 miljoner kronor till 22 organisationer inom flera kulturområden.

Bidrag fördelas till nationella medlemsorganisationer som samlar lokala föreningar och/eller grupper som bedriver verksamhet som fokuserar på det egna utövandet. Bidraget till centrala amatörkulturorganisationer riktar sig till medlemsservice, utvecklingsarbete samt central kurs- och utbildningsverksamhet.

KONTAKT

Jerk Sörenson
Handläggare
Telefon: 08 519 264 41
jerk.sorenson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo