Från ett av många experiment som Art Lab Gnesta genomfört tillsammans

Dags att öka stödet till det fria kulturlivet

I dag, den 1 mars, lämnar Kulturrådet sitt budgetunderlag till regeringen. Kulturrådets prioritering för den kommande treårsperioden är tydlig: det är dags att öka stödet till det fria kulturlivet. Anslagen för exempelvis koreografer, fri scenkonst, musikarrangörer och konstnärsdrivna gallerier har inte räknats upp på många år och ersättningar och löner till kulturaktörerna har därför successivt urholkats.

Genom Kulturrådet fördelar staten årligen 250 miljoner kronor till organisationer inom det fria kulturlivet. Stöden finansierar konstnärlig verksamhet av hög kvalitet i hela landet. En ökning av stöden skulle bidra till en vitalisering av Sveriges kulturliv och göra det möjligt för fler att ta del av konstnärliga upplevelser.

- Ett ökat stöd till det fria kulturlivet ger också positiva effekter för offentliga kulturinstitutioner, internationella kulturutbyten samt barns och ungas möjligheter att uppleva kultur, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

De kulturpolitiska målen som riksdagen beslutat om betonar att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

- Den yttersta garanten för att detta genomförs är det fria kulturlivet, konstaterar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

Läs och ladda ner skriften

YTTERLIGARE INFORMATION

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo