Nominera ny läsambassadör

Det är nu dags att utse ny läsambassadör från hösten 2017 och två år framåt. Nomineringsperioden startar första mars och stänger 1 april. En sjuhövdad jury utser sedan den slutgiltiga kandidaten som presenteras på Bok & Bibliotek i Göteborg i september.

Kulturrådet beslutade 2010 att inrätta en nationell läsambassadör med syfte att ge litteraturen och läsfrämjande ett ansikte utåt. 2011 utsågs Johan Unenge till Sveriges första läsambassadör. Han följdes av Johanna Lindbäck (2013-2015) och Anne-Marie Körling (2015-2017).

Välkommen att göra en nominering genom vårt onlineformulär. Det är tillåtet att nominera sig själv.

 

Läsambassadörens uppdrag

Läsambassadören ska utifrån Kulturrådets handlingsprogram och prioriterade målgrupper verka för att ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Uppdraget är på två år och omfattar motsvarande 40 procent av en heltidstjänst.

Läsambassadören ska:

 • vara en engagerad läsfrämjare som når ut och skapar förtroende
 • vara van vid och tycka om att framträda offentligt
 • ha intresse för och förmåga att arbeta utåtriktat mot en eller flera andra sektorer än kultur- och skolsektorn
 • ha förmåga att arbeta självständigt

Läsambassadören medverkar även på mässor, litteraturfestivaler, konferenser och andra offentliga arenor runt om i Sverige. Kulturrådet fungerar som stöd, men läsambassadören har stort utrymme att själv utveckla uppdraget.

En ny jury har just blivit utsedd.

Jury

Eli Abadji, informatör och kulturansvarig, IF Metall Västra Skaraborg
Daniel Boyacioglu, poet, musiker
Sofia Gydemo, bibliotekarie, Svenska barnboksinstitutet
Ingrid Källström, barnbibliotekarie, Myndigheten för tillgängliga medier
Björn Orring, kommunikatör, Svensk biblioteksförening
Daniel Sjölin, författare
Karin Wahlén, kulturcoach, Östersunds FK

Handlingsplan för läsfrämjande

Kulturrådet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett handlingsprogram för läsfrämjande utanför skolan. I handlingsprogrammet ges följande definition av läsfrämjande:

 • göra läsare av läskunniga
 • öppna vägar till litteraturen för den som inte läser
 • öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar
 • ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur
 • ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet

I handlingsprogrammet lyfter Kulturrådet fram följande målgrupper:

 • barn och vuxna med annat modersmål än svenska
 • barn och vuxna som tillhör någon av de nationella minoriteterna
 • barn och vuxna med funktionsnedsättning
 • barn och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning

Läs mer: Kulturrådets handlingsprogram

YTTERLIGARE INFORMATION

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Anne Edeborg, handläggare
Telefon: 08 519 264 53
anne.edeborg@kulturradet.se

Header logo