Se filmer från uppstartsträffen för Kreativa platser

Den 2-3 februari genomförde Kulturrådet en uppstartsträff för alla projekt som beviljades medel inom Kreativa platser under 2016. Syftet med dagen var att ge projekten en möjlighet att inspirera, nätverka, tipsa och ställa frågor till varandra och handläggare. Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke inledde träffens andra dag med att ge en bakgrund till regeringens uppdrag till Kulturrådet och uppmanade projekten att vara modiga i sitt fortsatta arbete. Träffen genomfördes i samverkan med Riksteatern och Unga Klara.

Film från uppstartsträffen
Med svenska undertexter:


Film från uppstartsträffen - engelsk version
Samma film men med engelska undertexter:

Header logo