Verk av Per B Sundberg, i bakgrunden en skulptur av Nandipha Mntambo.

Svenskt galleri till Paris

Under oktober och november ställer galleriet Andréhn-Schiptjenko ut på Galerie Hervé van der Straeten i Paris. Det svenska galleriet visar nya verk av konstnärerna Per B Sundberg och Nandipha Mntambo. Tack vare det nya kulturexportbidraget kan svensk konst visas i Frankrike. 

Kulturrådet och Tillväxtverket har tillsammans sedan två år erbjudit ett bidrag till professionella svenska aktörer inom mellanledet för litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst. Syftet är att främja svensk kulturexport. Bidraget är ett pilotprojekt under tre år. 

- Detta är första gången vi har bjudits in att ställa ut utomlands i den här formen. Galerie Hervé van der Straeten är ett välrenommerat galleri och har tidigare bjudit in gallerier som t.ex. Thaddaeus Ropac och Karsten Greve, säger Cilène Andréhn.

Vad betyder kulturexportbidraget för Andréhn-Schiptjenko?

- Det är ett viktigt stöd för oss, kanske framförallt när vi gör mässor utomlands som ju är väldigt kostsamma och där vi konkurrerar på en internationell arena med gallerier som ofta får väldigt omfattande stöd för den typen av kulturexport av sina respektive hemländer.

Vad hoppas ni av utställningen i Paris?

- Vi hoppas både på exponering för en större publik, för curatorer och kritiker, men givetvis också på försäljning.

Varför valde ni just Paris?

- Dels för att vi har upparbetat nätverk här, dels för att Paris lockar en internationell publik, speciellt under öppningsveckan med bland annat konstmässan FIAC.

Hur har mottagandet varit så här långt?

- Mycket positivt, vad gäller Per B Sundberg så har vi har haft en del försäljning och väldigt goda kontakter med professionella aktörer från Musée des Arts Décoratifs och Musée National de la Céramique.

Header logo