Illustration: Ker Thiossane.

UNESCO-samtal om mångfalden av kulturyttringar

Kulturrådet och Svenska Unescorådet bjuder in till samtal med ledande internationella experter inom kulturell mångfald och yttrandefrihet. Diskussionerna kommer att utgå från Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

År 2015 publicerade Unesco för första gången en global rapport om hur konventionen implementeras runt om i världen och om vilka utmaningar och utvecklingsområden som finns för att uppnå konventionens målsättningar. En internationell expertgrupp arbetar nu med den andra globala rapporten som ska publiceras i december 2017. Vid samtalet som vi bjuder in till kommer några av rapportförfattarna att diskutera aktuella frågor tillsammans med svenska gäster.

Ni kommer bland andra att få möta professor Yudhishthir Raij Isar vars forskning fokuserar på kulturpolitik och som är huvudredaktör för 2017 års rapport, Sara Whyatt, tidigare biträdande generaldirektör för internationella PEN och Khadja El Bennaoui, oberoende rådgivare inom kultursektorn/Art Moves Africa (AMA).

De samtalar med statssekreterare Per Olsson Fridh, kulturdepartementet, Elnaz Baghlanian, Svenska PEN och litterär chef på bokförlaget Atlas och Hedda Krausz Sjögren, kulturråd i Pretoria, Sydafrika.

Samtalen kommer att fokusera på tre områden som analyseras i den globala rapporten: den kulturpolitiska utvecklingen i världen under det dryga decennium som konventionen funnits, utmaningar för yttrandefriheten samt hur mobiliteten och det internationella utbytet och samarbetet kan stärkas och hur vi kan skapa ett mer jämbördigt kulturutbyte mellan det globala syd och nord.

Tid: Torsdagen den 2 mars kl. 16.00−17.30 med efterföljande mingel till kl. 19.00

Plats: Bankhallen, Utrikesdepartementet, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Samtalet kommer att vara på engelska.

Anmäl dig här senast onsdagen den 1 mars. Medtag legitimation.

Varmt välkommen!

Läs mer

Header logo