Bild från Manegen.

26,6 miljoner kronor till centrumbildningar

Vi har nu fördelat bidrag för verksamheten 2018 till centrumbildningar – det vill säga intresse- och förmedlingsorganisationer för fria professionella konstnärer inom flera konstområden. Bidragen är till för att stärka möjligheter till anställningar eller uppdrag för konstnärer och kulturutövare.

Totalt fördelar vi den här omgången 26,6 miljoner kronor till 13 mottagare jämfört med cirka 26 miljoner vid samma tid förra året. Totalt har centrumbildningarna sökt cirka 43 miljoner kronor. Samtliga centrumbildningar får en viss ökning i verksamhetsbidraget för arbetsförmedlande insatser.

 

Cirkus, serier och dans

Manegen, Seriefrämjandet och Danscentrum har särskilt prioriterats inför 2018. Manegen är en intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance och Seriefrämjandet en ideell förening som bevakar tecknade seriers plats i kulturlivet. Danscentrum är en rikstäckande centrumbildning för den professionella samtida danskonsten med fyra självständiga regionala organisationer.

Stärka möjligheter till anställning

Centrumbildningar är intresse- och förmedlingsorganisationer för fria professionella konstnärer som finns inom flera konstområden. Syftet med bidraget är att skapa goda villkor för professionella konstnärliga utövare genom att förmedla uppdrag och genomföra insatser som stärker konstnärers möjligheter till anställningar och uppdrag.

Centrumbildningarna har sammanlagt cirka 10 700 medlemmar, av vilka 8 400 beräknas delta i arbetsförmedlande verksamhet. Centrumbildningarna har 180 personer i ledande position och cirka 120 anställda. Könsfördelningen varierar mellan centrumbildningarna men sammantaget är fördelningen jämn.

Header logo