Från Fjårds föreställning Havet.

43 komponister och musikskapare får stöd i höstomgången

Kulturrådet fördelar drygt 3,4 miljoner kronor till samverkan med komponister och musikskapare i höstens bidragsomgång. 31 projekt i samarbete med 43 komponister får stöd runtom i landet. Några projekt vänder sig helt till barn och unga. Det var jämn könsfördelning bland de 43 komponisterna.

I höstomgången var det huvudsakligen de fria aktörerna som sökte för samverkansprojekt som vänder sig till barn och unga. Fyra av de beviljade projekten riktar in sig på barn upp till tolv år. Projekten finns i Norrbotten, Stockholm och Västernorrlands län och drivs av aktörer inom dans, opera och cirkus.

  • Projektet WEB är ett samarbete mellan dansaktören Arnquist Production och komponisten William Rickman. Projektet tar avstamp i barns utforskande av omvärlden. William Rickman vill skapa en ny audiell, sammanhållen värld i multikanal. I produktionen möts ett uppspänt klätternät och ett hängande rörligt motordrivet nät i böljande rörelse som skapar ett rum i konstant förändring. Det blir ett lekrum för barn där de kan utforska rumslighet i förhållande till den egna kroppen.

  • iOpera är en fri operagrupp som får bidrag för att samarbeta med komponisten David Saulesco kring barnoperan Prins Pompom. Barnoperan bygger på en bok skriven 1901 av Alfhild Agrell, författare och dramatiker född i Härnösand.  Prins Pompom ska uppföras i samband med en litterär lekutställning med Elsa Beskows illustrationer av berättelsen på Länsmuseet i Västernorrland.

  • Dansinitiativet Luleås samverkansprojekt med komponisten Stefan Johansson bygger på den poetiska barnboken Mitt bland stjärnor av författaren Lotta Olsson. Dansföreställningen riktar sig till barn mellan fyra och sju år. Det musikaliska stycket tas fram i nära relation till det koreografiska skapandet tillsammans med fyra dansare.

  • Fjård AB vill göra en cirkusproduktion som handlar om storlek. Barn och ungdomar som växer blir påminda om sin storlek, eftersom storleken ändras kontinuerligt. Tillsammans med komponisten Magnus Larsson ska jonglören Magnus BjØru utforska olika objekt och deras storlek, och hur de relaterar till honom och omvärlden, bland annat genom att utforska komik och känslor kopplade till storlek.

Bakgrund till bidraget Samverkan med komponister

Bidraget kan sökas av fria scenkonst- och musikaktörer, regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner, länsmusikorganisationer och arrangörer. Förutom geografisk spridning är jämställdhet samt barn och unga viktiga aspekter i bidragsfördelningen.

Cirka en tredjedel av den totala sökta summan på drygt 9,8 miljoner kronor beviljas av Kulturrådet den här omgången. Fördelningen under året ska spegla en mångfald av musikaliska genrer. Vi ser gärna fler ansökningar om samarbeten med komponister eller musikskapare som verkar inom andra musikaliska sfärer än konstmusiken.

 

KONTAKTPERSONER

Isabel Thomson
Handläggare
Telefon 08 519 264 39
isabel.thomson@kulturradet.se


Helene Oljons

Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 


 

Header logo