Biblioteksstöd: Bråttompåsar, moppebibliotek och bokcyklar

240 av Sveriges kommuner få nu dela på drygt 23,5 miljoner kronor i inköpsstöd till folk-och skolbibliotek inför nästa år. I alla kommuner finns samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård, förskola och skola.

De flesta kommuner arbetar med jämställdhet och mångfald. Det kan handla om att köpa in medier på olika språk, normkritisk media med mera. I Kalmar finns till exempel en genushandbok för kultur och fritid.

De flesta kommuner har också olika former av utlåning i påsar på förskolor med olika teman, som språk, för att möta stressade föräldrars behov. Vännäs kallar sina påsar Bråttompåsar. Flera har ambitioner att nå ungdomar, exempelvis Vänersborg som ordnar Moppebibliotek på sommaren, och Malmö som samarbetar med fritidshemspersonal och erbjuder fortbildning i läsfrämjande arbete.

Uppfinningsrikedomen är överlag stor, på Ekerö finns bokcyklar, i Forshaga, After school, i Bräcke dramaväskor, i Håbo badhusbibliotek, i Mora veckans novell, i Vellinge Estellehyllor och i Växjö Landningsbanan.

I år har en grundlig genomgång gjorts för att anpassa bidraget till antalet barn och unga i kommunen. Det har medfört en del sänkningar men ännu fler har fått ökade bidrag.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon 08 519 264 70
cay.corneliuson@kulturradet.se

Header logo