Fotograf: Susanne Kronholm

Bokstart – dags att söka

Nu öppnar höstens ansökningsomgång för vårt bidrag Bokstart – satsningen för att stimulera barns språkutveckling! Sista ansökningsdag är 20 september. Huvudsökande ska vara ett folkbibliotek eller en regional biblioteksverksamhet och det ska finnas minst en samarbetspartner inom barnhälsovård och/eller förskola som medsökande. 

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0–3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse.

Kulturrådet erbjuder möjlighet att söka bidrag för regionala och kommunala satsningar på små barns språk- och läsutveckling och för utveckling av språknätverk. Ansökningsperioden är samtidig för de båda bidragen. Sökande kan enbart söka ett av bidragen vid samma ansökningstillfälle.

Under 2019 blir det en ansökningsomgång och den äger rum i augusti–september. 

KONTAKT

Maria Telenius
Handläggare
Telefon: 08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se


 

 

Header logo