Riot Grrrl Sessions, foto: Anna Ledin Wirén.

Fem miljoner kronor till svenska musikutgivningar

Per Egland & sexårskören, violinduon Duo Gelland och gruppen WAO är exempel på artister vars produktioner nu får stöd. Kulturrådet fördelar den här omgången drygt fem miljoner kronor i bidrag till 90 utgåvor på 85 bolag. Totalt kom det in 346 ansökningar till årets första fördelning.

Andra exempel på produktioner som får stöd är Riot Grrrl Sessions, ett feministiskt musikprojekt där tolv personer från olika band samlats. Fusion, en produktion av hiphopartisten Gonza-Ra och Mor, av gruppen med samma namn, som skapar musik utifrån orientaliska spelregler med sång på svenska.

Det var högt söktryck vid årets första bidragsomgång till musikutgivning. Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

Kulturrådet strävar efter mångfald vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och produktionens ekonomiska förutsättningar. Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för människor att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur på lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och funktion.

Bland de produktioner som beviljas bidrag är andelen musiker som är kvinnor 41 procent och andelen män 59 procent. 

KONTAKT

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo