Bild från Cirkus I love You – en familjeföreställning med akrobatik och livemusik. Foto: Minja Kaukoniemi

Fördubblat stöd till internationella turnéer och gästspel

Femton aktörer får stöd av Kulturrådet för turné och gästspel utomlands. Tre får stöd för internationellt gästspel i Sverige. Vi fördelar dubbelt så mycket stöd den här bidragsomgången till yrkesverksamma fria scenkonstnärer jämfört med förra gången. Sammanlagt delar 18 aktörer på drygt 1,2 miljoner kronor.

Tretton av aktörerna turnerar i Norden eller övriga Europa. Tre ska på turné i Sydamerika och två av dessa även i Europa. Två aktörer turnerar i Nordamerika, varav en även i Asien och Sydamerika. Samtliga projekt som får stöd bedöms hålla god konstnärlig kvalitet och ha god förankring och spridning. Dansområdet är den konstform med flest aktörer som får stöd den här omgången, tio av arton.

Några exempel på produktioner och kulturutbyten:

  • Cirkus I love You – en familjeföreställning med akrobatik och livemusik, såväl klassisk som progressiv rock. Ska på turné till Frankrike och Litauen, förutom Norden.
  • Föreställningen JUCK ska till Chile med sin manifestation av kvinnlig sexualitet fri från den manliga blicken.
  • Frihetsteaterns Vänner anordnar gästspel i Sverige med föreställningen Return to Palestine, om den aktuella situationen in Palestina. Spelas för ungdomar och vuxna.
  • Cosmology ska arrangera mimfestival i Göteborg. Samverkar med mimutbildningen och tar vara på en unik svensk tradition på området.
  • Quarto, Stockholms län med verket Durational Rope presenterar ett utforskande och fördjupat arbete kring repet.
  • Quatorial Mutiny, från Östergötland, med All three sides of the Border. Arbetar med ljus och ljud i relation till platser.

KONTAKT

Julia Sundberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 22
julia.sundberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo