Freemuse årliga rapport om konstnärlig frihet

Pressen på konstnärer ökar över hela världen. I organisationen Freemuse senaste rapport konstateras att förtrycket mot konstnärer fått ökad spridning i USA och Europa. Under förra året registrerades 553 fall där den konstnärliga friheten hotades.

Det handlar om 48 konstnärer som sitter i fängelse, två som dödats och många fler som hotats, förföljts eller utsatts för tortyr under 2017. Utvecklingen är särskilt oroande i länder som Kina, Indien, Polen, Spanien och USA enligt rapporten. Freemuse menar att utvecklingen i väst beror på att populismen och intoleransen har ökat. Freemuse, som har sin bas i Danmark, är en av flera organisationer inom olika konstområden som arbetar med att uppmärksamma och skydda utsatta kulturskapare och akademiker.

Header logo