Omslagsbild ”Kompetensen att lyssna”, Carlssons Bokförlag

Ny bok: Kompetensen att lyssna

Sex yrkesutövare berättar om sina metoder att lyssna. Det handlar om inkännande kroppslig kommunikation och om berättande med hjälp av olika konstformer som måleri, musik, sång, dans och filmskapande.

Arbetet med boken föregicks av ett projektarbete som genomfördes inom ramen för Kulturrådets satsning på Kultur för äldre.

Redaktörer är etnologen Georg Drakos och sociolingvisten Helena Bani-Shoraka. Andra medverkande i boken är: är Anne-Charlotte Keiller Wijk, personlig assistent; Stanislaw Przybylski Linder, animatör/filmare; Karin Renberg, musiker, musikterapeut; Katrin Rosemaysdotter, kultur-/symbolpedagog, konstnär; Gunilla Rydén, danspedagog, uttryckande-/konstterapeut; Ninnie Svensson, arkitekt, undersköterska.

Header logo