RIAN designmuseum. Foto: Marie Hidvi/Hidvi Group

Samtliga län får stöd för utveckling av regional kulturverksamhet

Kulturrådet har fördelat närmare 30 miljoner kronor till regional kulturverksamhet. 67 projekt från hela landet får stöd och alla 21 län är representerade.

Projekten som prioriterats i år handlar i hög grad om breddad delaktighet, samarbeten mellan regioner och samtida konst. 20 av de 67 utvecklingsprojekten gäller bild-och formkonst och området är på fortsatt stark frammarsch i hela landet. Den geografiska spridningen får också stort genomslag i årets fördelning. Skåne har gjort en stark ansökningsomgång, hela nio av de beviljade projekten finns där. Östergötland står bakom sex beviljade ansökningar. Blekinge, Norrbotten, Sörmland, Värmland och Örebro fem projekt vardera.

– Utvecklingsbidragen har en starkt vitaliserande effekt på kulturlivet i hela Sverige, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. Det är ofta de regionala projekten som driver fram konstnärlig förnyelse och nyskapande inom de olika konstformerna.

Kulturrådet prioriterar projekt som är metodutvecklande inom sin konstform och har strategisk och nationell betydelse för området. Det handlar ofta om konstnärliga utvecklingsprojekt som har effekter utöver de enskilda verksamheternas behov. Den regionala förankringen och kopplingen till de regionala kulturplanerna är särskilt betydelsefull vid fördelning av utvecklingsbidrag.

KONTAKT

Jelena Jesic
Koordinator
Telefon 08 519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo