Bild på Kulturrådets programblad för Folk och kultur.

Dags för Folk och Kultur

7-10 februari 2018 hålls första upplagan av Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Temat är kulturens roll som motor i ett hållbart samhällsbygge och vi kommer att vara på plats för att prata om aktuella satsningar och uppdrag.

Under konventet kommer vi att arrangera fyra seminarier, delta med två programpunkter på Arenascenen samt ha en monter där våra handläggare finns på plats för att svara på frågor från besökare.

Vi kommer även att delta i några paneldebatter. Vår generaldirektör Staffan Forssell medverkar i två seminarier:

 • Finns det verkligen bra kultur i hela Sverige? Arrangeras av Hela Sverige ska leva.
  Tid: Torsdag 8 februari klockan 09.00 - 10.00
  Plats: C-Hallen, Munktellmuseet
  Mer information finns på Folk och Kulturs webbplats.
 • Är popmusik kultur? Arrangeras av Destination Eskilstuna och Svensk Live.
  Tid: Fredag 9 februari klockan 11.40 - 12.40
  Plats: Scenkonst Sörmlands Konsertsal
  Mer information finns på Folk och Kulturs webbplats.

Under fredagen kommer även vår litteraturhandläggare Nina Frid delta i en paneldebatt.

 • Kultur i äldreomsorgen genom regional samverkan. Arrangeras av Hallands bildningsförbund och Kultur i Halland.
  Tid: Fredag 9 februari klockan 13.00 - 15.00
  Plats: Scenkonst Sörmlands Black Box
  Mer information finns på Folk och Kulturs webbplats.

Här hittar du mer information om vår medverkan:

Seminarier

Programpunkter

Monter


Våra seminarier

 • En inkluderande kulturskola i Norden
  Onsdag 7 februari 14:20–15:20, Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell.

  Under åren 2017–2019 genomför det norska Kulturrådet tillsammans med kulturråden i övriga nordiska länder projektet Inkluderande kulturliv i Norden. Projektet lyfter fram kulturens roll i en samhällsutveckling där interkulturell kompetens och kulturell mångfald är viktiga byggstenar. Projektet initierades som en del i det norska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Silje Eikemo Sande från norska Kulturrådet och Simon Strömberg från svenska Kulturrådet inleder med att kort presentera projektet.

  Ett delprojekt i satsningen fokuserar på kulturskolans roll och behovet av att bli relevant för fler. I ett samtal mellan Anna-Carin Uggla, kulturutvecklare barn och unga, Kulturskolan i Simrishamn, Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole, Ozan Sunar, Moriska Paviljongen och Ninos Josef, dansare, ställs utmaningarna kring inkludering på sin spets.
  Arrangeras tillsammans med norska Kulturrådet


 • Äga rum
  Onsdag 7 februari 16:40–17:40, Lokomotivet

  Nulägesrapport från Äga rum – regeringens nationella satsning på konst och kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar genom delsatsningarna Kreativa platser och Konst händer.

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Viktoria Nguema, Kulturrådet, Lena From, Statens konstråd, Peter Hagdahl, Statens konstråd, Diana Kambugu, projektet Konst händer Råby, Västerås och Anne Sjöberg, projektet The Culture House i Flen. Moderator: Simon Strömberg, Kulturrådet.

  Arrangeras tillsammans med Statens konstråd.


 • Kultursamverkansmodellens möjligheter och konstarternas utveckling. Torsdag 8 februari 09:00–10:00, Hörsalen Munktellmuseet.

  Hur prioriterar landsting och regioner sitt utvecklingsarbete för konstarter inom ramen för kultursamverkansmodellen?

  Erik Åström, Koordinator Kulturrådet, Eva Nyhammar, Kulturchef Region Halland, Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst, Norrbotten, Åsa Edgren, Regionteatern Blekinge Kronoberg. Moderator: Kerstin Brunnberg, journalist.


 • Kulturen i samhällsbygget: ökade anslag och nya uppdrag på Kulturrådet. Torsdag 8 februari 10:20–11:20, Munktellstaden, Hotel Bolinder Munktell.

  Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef litteratur, Kulturrådet, Jenny Löfström Ellverson, handläggare kulturskolan Kulturrådet, Veronica Lamppa Lönnbro, Enhetschef scen, musik, bild och form, Kulturrådet. Moderator: Kajsa Ravin, Region Uppsala

Arenascenen

Vi har två fördjupade programpunkter på utställartorgets egen scen.

 • Torsdag 16.30-16.45
  Den fria bild- och formkonsten i Sverige – en snabbexposé
 • Fredag 14.15-14.30
  Fria musikarrangörer med statliga bidrag 2017 i 21 län

Vår monter

Vi har delat upp dagarna i teman så att du enkelt kan se vilka handläggare som är på plats.

 • Onsdag 14.00-18.00. Nationella minoriteter.
 • Torsdag 09.00-13.30. Internationell kultur och Kreativa Europa.
 • Torsdag 13.30-18.00. Bild, form och litteratur.
 • Fredag 13.30-18.00. Musik.

Mer information

Header logo