Spelutveckling, hembygdsgårdar och design får stöd från EU:s strukturfonder

Under förra året fick 271 projekt drygt 220 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet, på regeringens uppdrag. Antalet beviljade projekt är fler jämfört med 2016, men det totala stödbeloppet är lägre. 

De beviljade projekten år 2017 uppvisar ett brett spann av teman, med mer eller mindre stark koppling till kultur. Satsningarna rymmer alltifrån spelutveckling, utomhusteater och design, till vårdande av hembygdsgårdar och hållbara kulturmiljöer, utveckling av natur- och kulturarvsturism samt främjande av verksamheter inom kulturella och kreativa näringar.
 
Medlen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, inklusive Lokalt ledd utveckling.

YTTERLIGARE INFORMATION

Johanna Övling
Utredare
Telefon: 08 519 264 94
johanna.ovling@kulturradet.se

 

Under förra året fick 271 projekt drygt 220 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet, på regeringens uppdrag. Antalet beviljade projekt är fler jämfört med 2016, men det totala stödbeloppet är lägre. 

Header logo