Vad är kultursamverkansmodellen?

Att förklara kultursamverkansmodellen på ett enkelt sätt är inte så lätt. Därför har vi tagit fram en kort animerad film som visar vad modellen handlar om!

Vår förhoppning är att filmen ska användas av kulturchefer, politiker, tjänstemän eller kulturföreningar – kort sagt av alla som i något sammanhang behöver förklara hur kultursamverkansmodellen översiktligt fungerar. Filmen kan också fungera som en introduktion till fördjupande samtal om modellen.

Vi hoppas att ni ska få användning av den!

Filmen är cirka 1 minut och 20 sekunder och finns i otextad och textad version (den senare lämplig för exempelvis sociala medier).  

Om du vill ha filmen skickad till dig i originalversion, hör av dig till linda.soderberg@kulturradet.se

Header logo