#metoo, interaktivitet och geografisk spridning lämnar spår i den fria scenkonsten

Idag, den 5 april, fördelar vi stöd till projektbidrag inom den fria scenkonsten. Det går att urskilja tre tydliga trender i bidragsomgången: stärkt geografisk spridning, effekter av #metoo och interaktiva föreställningar.

Vi har fått in 129 ansökningar från fria aktörer inom konstområden som teater, opera, musikteater, cirkus, berättande och performance. I beslutet, som Kulturrådets referensgrupp står bakom, är det hela 36 aktörer som delar på drygt sju miljoner kronor. Det finns en stor bredd när det gäller konstnärliga uttryck, målgrupp och spridning över hela landet. Några teman som går igen i flera ansökningar är erfarenheter från #metoorörelsen, hbtq-frågor, interaktivitet och publikt medskapande.

Tillgången till scenkonst i hela landet var en viktig diskussionspunkt i Kulturrådets referensgrupp. Och beslutet visar också på bred geografisk spridning. Vårt uppdrag är att stödja angelägen scenkonst i hela landet.

–Genom dagens beslut får vi möjlighet att till stor del uppfylla uppdraget att nå ut till fler, konstaterar Caroline von Hove, handläggare på Kulturrådet.

Sundsvallsbaserade Cirkus Elvira får tillsammans med folkmusikgruppen Bjäran stöd för den gemensamma föreställningen Folkmucirkus. Referensgruppen fann fusionen mellan folkmusik och nycirkus intressant. I Teater Verbals Jaktlaget ryms flera aktuella teman; landsbygd kontra stad, demokratins kollaps och ett ifrågasättande av maskulinitetsnormen som visar på ansökningsomgångens varierande hantering av jämställdhetsproblematiken. Verbal är hemmahörande i Skåne, men en del av arbetet med den interaktiva föreställningen äger rum i Jämtland.

Tendensen till interaktivitet och medskapande är stark. I vissa föreställningar är publikens medverkan avgörande för gestaltningen. Exempelvis i en Virtual Reality-föreställning om nationella skillnader när det gäller #metoo och flera grupper arbetar med teman kring hbtq: Stolt Scenkonst samarbetar med institutioner och ideella krafter och når publik över hela landet. Ytterligare två festivaler beviljas bidrag och därigenom stärks mim- respektive cirkusområdena.

Ett annat område som lyfts i bidragsomgången är operakonsten. Fyra projekt får stöd, varav två föreställningar för barn och en för tonårspubliken. De yngre barnen får uppleva kompaniet Geists föreställning Guld som baseras på en saga av Bröderna Grimm och högstadieeleverna bjuds en nyskriven opera om konstnären Hilma af Klint av Fantastikerna.

Kulturrådet fördelar den här bidragsomgången drygt sju miljoner kronor till fria aktörer inom teater, opera, musikteater, cirkus, berättande och performance. Sammanlagt har 36 av 129 ansökningar fått stöd. Projekten handlar om nyproduktion, presentationer eller nationella och internationella turnéer.

KONTAKT

Caroline von Hove
Handläggare
Telefon 08 519 264 13
caroline.von.hove@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo