Ylva Snöfrid, Transmutation Ritual, La Panacée, 2017, foto: Olivier Cablat

FORTSATT STORA SATSNINGAR PÅ BILD OCH FORM

Kulturrådet fördelar nu närmare fem miljoner kronor i projektbidrag inom bild- och formområdet. Inför 2018 höjde regeringen anslaget från 28 till 40 miljoner kronor. Ökningen har lett till att vi kunnat fortsätta möta de stora behoven inom konstområdet.

- I den här omgången vill vi särskilt uppmärksamma bidrag till fristående curatorer. Anna Kleberg Tham ska exempelvis genomföra en utställning i Thielska Galleriets Park i Stockholm och Susanne Ewerlöf ska tillsammans med svenska konstnärer arbeta i ett projekt om migration i New York, säger Anna Eineborg, handläggare på Kulturrådet.

Andra beviljade projekt är Bonniers konsthall som ska producera ett verk med Éva Mag och ICIA som ska producera ett verk av Ylva Snöfrid. Båda verken ska utföras under performancefestivalen Performa19 i New York.

Under 2018 ökade projektansökningarna med nästan 50 procent jämfört med 2017. I första ansökningsomgången för 2019 ligger antalet ansökningar på samma höga nivå.

- Utvecklingen är glädjande men visar också på stora behov inom området, säger Anna Eineborg.

Inför 2018 höjde regeringen anslaget till de fria aktörerna inom bild- och formkonstområdet med 40 procent, från 28 till 40 miljoner kronor. Ökningarna av anslaget har lett till att Kulturrådet har kunnat möta upp det stora behovet av stöd och satsa på konstnärlig utveckling och tillgänglighet inom bild- och formkonsten.

Konstnärer har i allmänhet lägre inkomster än befolkningen i sin helhet. Bland de konstnärliga yrkena är konsthantverkare och bildkonstnärer två av de yrkeskategorier som har lägst medianinkomst och genom ett ökat anslag för bidrag till bild- och formkonstområdet kan Kulturrådet bidra till att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärer.

Av de nästan fem miljonerna som har fördelats är 800 000 kronor reserverade i utställningsersättning till konstnärerna. Kulturrådet kan dock se att konstnärer ersätts även på andra sätt än genom MU-avtalet, till exempel genom lön. I denna bidragsomgång har Kulturrådet dessutom beviljat stöd till nätverk och konferenser som inte resulterar i utställningar men som främjar utvecklingen av område.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Anna Eineborg
Handläggare
anna.eineborg@kulturradet.se

Anna Livén West
Handläggare
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo