Framtidens bibliotek på en lokal nivå – delrapport för Stärkta bibliotek

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. 225 miljoner kronor per år ska fördelas till Sveriges kommuner och 25 miljoner kronor per år till regional biblioteksverksamhet. Denna delrapport ingår i uppdraget och lämnades till Kulturdepartementet 1 mars.

Delrapporten bygger på det material som Kulturrådet har tagit del av genom ansökningar från kommuner under 2018. 272 av 290 kommuner lämnade under 2018 in en eller flera ansökningar för att stärka sina bibliotek. Inga redovisningar har hittills lämnats in. Det är därför för tidigt att se resultat utifrån satsningen och göra en analys av bidragets effekter. Ansökningarna ger dock en omfattande bild av folkbibliotekens stora och varierade behov och utvecklingsarbete.

Utgångspunkten för folkbibliotekens utveckling är den lokala situationen. Behov fångas upp när kommunerna själva ansöker om medel för att stärka sin biblioteksverksamhet.    
– Satsningen Stärkta bibliotek bygger på en tillit till professionens egen förmåga att bedöma vad som är viktigt för framtidens bibliotek på en lokal nivå, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.

Folkbiblioteket har en viktig roll som demokratisk mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas. Med utgångspunkt i bibliotekslagen är syftet med Stärkta bibliotek att öka utbudet och tillgängligheten för biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd för att ge långsiktiga effekter, nå fler och öka inkludering och delaktighet.

Nästa ansökningsomgång för Stärkta bibliotek är 7 mars–4 april.  

KONTAKT

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Stefan Zachrisson
Kommunikatör
08-51926408
stefan.zachrisson@kulturradet.se

Header logo