Handledning om högläsning

Kulturrådet har tagit fram en handledning om högläsning som en del av det läsfrämjande regeringsuppdraget kring bokgåvor till förskolan. 

Satsningen är ett komplement till de läsfrämjande insatser som redan görs på förskolor runt om i Sverige, som till exempel Bokstart och Läslyftet. Illustrationerna till handledning och medföljande affisch är gjorda av Lisen Adbåge.

Header logo