Amanda Lind på Kulturrådets årliga samverkanskonferens.

Kulturministern huvudtalare på årets samverkanskonferens

Förra veckan var det återigen dags för Kulturrådets årliga samverkanskonferens. Under två dagar träffades regionala kulturchefer och Samverkansrådets parter för konferens och möten. Kulturminister Amanda Lind var en av talarna på scenen.

– Jag ska lyssna väldigt noga på er om hur kultursamverkansmodellen ska utvecklas, sa kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Att stärka modellen är viktigt för att regionerna ska kunna göra egna prioriteringar.

Kulturministern både lyssnade och svarade på frågor under den nästan timslånga utfrågningen. Samtalet modererades av Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck. Frågorna böljade mellan konstnärers villkor, kultursamverkansmodellen, utvecklingsbidragen, kulturskolorna, kulturens egenvärde och estetiska ämnen i skolan. Att jobba vidare med frågor kring trakasserier lyftes också. Satsningar som legat utanför modellen, exempelvis bibliotek och kulturskolor kan även i fortsättningen uppstå som resultat av olika utredningar, betonade ministern.

Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell hälsade välkommen till konferensen. Han berättade bland annat om IFACCA-mötet i Kuala Lumpur. Staffan sitter i IFACCA:s styrelse sedan flera år tillbaka.

– Den konstnärliga friheten hotas både nationellt och internationellt samtidigt som kulturen blir allt viktigare i politiken världen över, sade Staffan. Sverige uppfattas också som ett föredöme när det gäller yttrandefrihet, jämställdhet och demokrati.

En annan talare var journalisten Po Tidholm som berättade om demografiska utmaningar, och skillnader i kulturutbud mellan stad och landsbygd. Malin Lagergren från Region Dalarna presenterade det europeiska samarbetet mellan representanter från EU:s medlemsstater och Europeiska kommissionen som ska resultera i en kommande OMC-rapport (Open Method of Coordination) om kultur som faktor för social inkludering.

Bakgrund Samverkansrådet

Samverkansrådet består av parter från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet. Rådet bildades år 2011 när Kultursamverkansmodellen infördes för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar. Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer som har ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Den lösning regeringen valde var att inrätta ett Samverkansråd med parter från nio olika kulturmyndigheter. 

Header logo