Kulturskolebidraget tillbaka i vårändringsbudgeten

Under onsdagen presenterades vårändringsbudgeten där regeringen avsätter 50 miljoner kronor till kulturskolebidraget för andra halvåret 2019. Skapande skola minskas med tio miljoner kronor och fem miljoner till en öronmärkt bibliotekssatsning för ungdomar tas bort.

Kulturskolebidraget på 100 miljoner kronor har delats ut sedan 2016 men fanns inte med i budgeten för 2019. Nu kommer bidraget tillbaka och återinförs från och med 1 juli.

-Kulturskolebidraget har haft positiv effekt och betytt mycket för landets kulturskolor, därför är det glädjande att vi nu kan fortsätta arbetet med att stötta kulturskolorna i sin utveckling, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig på Kulturrådets Kulturskolecentrum.

Kulturskolebidraget har använts till utveckling utifrån kommunernas egna behov. Många nya barn och unga har hittat till kulturskolan och det nya kulturskolebidraget kommer att följa den statliga strategin för att stödja kulturskolorna. Det statliga stödet till kulturskolorna vilar på tre ben: kulturskolebidraget, inrättandet av det nationella Kulturskolecentrum på Kulturrådet och kompetensförsörjningsinsatser genom Kulturskoleklivet.

När det gäller minskningen av stödet till Skapande skola så kommer Kulturrådet fortfarande ge Skapande skola-bidrag till förskolan. De tio miljonerna var en tillfällig ökning under en treårsperiod för att inkludera förskolan i bidraget. Den femprocentiga minskningen på anslaget påverkar inte möjligheten att ge bidrag till förskolan, men kan påverka helheten i bidragsgivningen för Skapande skola.

Regeringen har lyft bort ytterligare fem miljoner kronor. Det handlar om en satsning på bibliotekens arbete med att nå ungdomar från socioekonomiskt svaga miljöer. Kulturrådet har ändå möjligheter att stödja bibliotekens arbete med ungdomar genom bidraget Stärkta bibliotek.  Kulturrådet har nyligen haft utlysning av bidraget och fått in runt 400 ansökningar från hela landet, vilket visar på ett stort behov hos biblioteken.

KONTAKT

Helene Oljons

Pressansvarig

Telefon: 08 519 264 25 /  Mobil: 076 540 10 25    
helene.oljons@kulturradet.se 

Header logo