Kulturrådets nyhetsbrev

Kulturrådets nyhetsbrev december 2014December 2014

Kulturrådets nyhetsbrev december 2014

Månadens rubriker:
Kulturrådets handlingsprogram ska få fler att läsa 
Renässans för boken
Kultursamverkansmodellen följs upp
Fler elever tar del av Skapande skola
Spurt för ett tillgängligare kulturliv
Scenkonst och dans 
Fyra miljoner kronor till svenska skivproduktioner
Malmö-elever ser med queer blick på estetiska ämnen
Litteraturprojekt i elva länder får stöd
Sex svenska danskonstutövare till världens största scenkonstmässa
Läs för livet
Aktuella bidrag
Kulturrådet på plats


Kulturrådets nyhetsbrev november 2014November 2014

Kulturrådets nyhetsbrev november 2014

Månadens rubriker:
17,8 miljoner kronor i utvecklingsbidrag 
”Varför då? Varför då? Varför då?”
Kulturrådets HBTQ-satsning fortsätter
Jazz, jojk, punk och mycket mer
Genustwist och kvoterad mångfald
Dags för anmälan till APAP 2015
Stöd till internationella kulturutbyten och musikturnéer
Arrangörer av festivaler se hit!
Historia och nutid knyts samman i fiskeläget
Har du frågor om kultur- och utvecklingsstöd?
Kulturprojekt som fick EU-stöd 2013
Aktuella bidrag
Kulturrådet på plats


Kulturrådets nyhetsbrev oktober 2014Oktober 2014

Kulturrådets nyhetsbrev oktober 2014

Månadens rubriker:
Avspark för Paus
“The future is not what it used to be!”
Nya målgrupper till fonogramstödet önskas
Gillar att skriva om kärlek och monster
Bok & Bibliotek i backspegeln
Poddradio – Läs för livet
Fastna inte i stereotyperna
Nominerade kandidater för 2015 avslöjas
Aktuella bidrag
Kulturrådet på plats


Kulturrådets nyhetsbrev september 2014September 2014

Kulturrådets nyhetsbrev september 2014

Månadens rubriker:
Kulturrådet på Bok & Bibliotek
Vill vi verkligen prioritera kultur för barn och unga?
Möt Anna Sparrman i intervju
Läs för livet
Lo, elva år, driver konstmuseum med jämnåriga kollegor
Första fördelningen av stöd till samarbetsprojekt inom Kreativa Europa
Open call för APAP i New York
ALMA till IBBY-kongressen i Mexiko
Aktuella bidrag
Kulturrådet på plats


Kulturrådets nyhetsbrev juli 2014Juli 2014

Kulturrådets nyhetsbrev juli 2014

Månadens rubriker:
Bidrag till internationellt kulturutbyte inom musikområdet
Barns rätt till kultur – vision och framtid
Bidrag till internationellt kulturutbyte inom bild- och formområdet
The Impact of Culture – Creative Businesses for Sustainable Cities
Elektra på Norrlandsoperan
Stöd till festivaler, turnéer och konsertserier
Svenskproducerad film fick pedagogiskt pris
Konst på liv och död – Kulturrådet på Pride
Bokmässan i Peking
Lusten att läsa får fritt spelrum med Sommarboken
Podd-radio Läs för livet
Ökat intresse att besöka Bokmässan
Ny OMC-rapport
Nya ledamöter i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Stöd till fria aktörer inom dansområdet
Nytt projektbidrag inom bild- och formkonst
Ny webbsida
Aktuella bidrag
Kulturrådet på plats


Kulturrådets nyhetsbrev juni 2014Juni 2014

Kulturrådets nyhetsbrev juni 2014
Månadens rubriker:
Stöd till fria aktörer inom scenkonsten 
Utan spaning ingen aning eller konsten att se derivatan
Fyra miljoner till svenska skivor
Tanzmesse i Düsseldorf 27–30 augusti
Prisutdelningen 2014
Möt Ellen Wettmark
Tyst Teater – med kroppen som röst
Idrott, folkbildning och eget skapande när Kulturrådet främjar läsning
Normer synliggörs och utmanas i kulturen
Tillgängligt kulturliv
Poddradio – Läs för livet
Statliga museer får stöd för forskningsprojekt
Reviderat MU-avtal gäller från 1 juli
Beviljat litteraturstöd
Aktuella bidrag
Kulturrådet på plats


Kulturrådets nyhetsbrev maj 2014Maj 2014

Kulturrådets nyhetsbrev maj 2014

Månadens rubriker:
Barbro Lindgren till Vimmerby, Stockholm och Umeå
Det enda bestående är förändringen
Scenkonstfest i ny kostym
Kulturrådet ger stöd till samverkan med komponister
”Att välja rätt är stort, att välja fritt är större?”
Kulturrådets första delmål inom funktionshinderspolitiken uppfyllt
Digital teknik för tillgänglig kultur
Podd-radio Läs för livet
Ny OMC-rapport om internationalisering och export
2,2 miljoner kronor till nationella minoriteters kultur
Delrapport om läsfrämjande inlämnad till regeringen
Aktuella bidrag Kulturrådet på plats
 


Kulturrådets nyhetsbrev april 2014April 2014

Kulturrådets nyhetsbrev april 2014

Månadens rubriker:
Nya utvecklingsstöd inom kultursamverkansmodellen
Kulturrådets styrelseledamot Tebogo Monnakgotla har ordet
Kulturrådets nye GD, Staffan Forssell
ALMA 2014 till Barbro Lindgren
Bidrag till internationellt kulturutbyte inom musikområdet
Digitalisering ökar tillgängligheten till kulturlivet
Skapande skola stärker kulturens roll i lärandet  Bidrag till internationellt kulturutbyte inom bild- och formområdet
Premiär för podd-radion Läs för livet
Kristina Rennerstedt, kulturråd i Washington  Vilka signaler förmedlar böckernas bildspråk?
E-boksstödet utvecklas i Sverige
Projektstöd till fria aktörer inom scenkonstområdet
Spring Forward Festival
Aktuella bidrag
Kulturrådet på plats


Kulturrådets nyhetsbrev mars 2014Mars 2014

Kulturrådets nyhetsbrev mars 2014

Månadens rubriker:
Kulturrådets budgetunderlag 2015–2017
Kulturrådets styrelseledamot Lars Strannegård har ordet
"Alldeles utmärkt"
Höjt stöd till nationella minoriteters kultur
Skapande skola når fler elever
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2014 tillkännages
Kulturrådets årsredovisning för 2013
Konferens om digital teknik för tillgänglighet
Konferens om barnkultur
Nordisk samlingsmonter på Beijing Bookfair
Europa under lupp
Kulturrådet på plats
Aktuella bidrag


Kulturrådets nyhetsbrev februari 2014Februari 2014

Kulturrådets nyhetsbrev februari 2014

Månadens rubriker:
Kulturrådet fördelar 1,2 miljarder kronor till regional kultur
Kulturrådets styrelseordförande har ordet
Kultursamverkans-modellen är transparent
Ljuset och mörkret – Årstidskonsert två
Amatörkultur och civilsamhälle får stöd
Många nya utställningsarrangörer
Kulturrådet fördelar stöd till musikfestivaler
Nytt bidrag för översättare av svensk litteratur och dramatik
Nyhetsbrev om svensk litteratur
Särskoleelever samarbetar med kammarorkester
Dags att nominera till ALMA 2015
Kulturrådet på plats
Aktuella bidragKulturrådets nyhetsbrev januari 2014Januari 2014

Kulturrådets nyhetsbrev januari 2014

Månadens rubriker:
Kulturrådet samordnar svensk närvaro på världens största scenkonstmässa
Kulturrådets styrelseordförande har ordet
Staffan Forssell ny generaldirektör för Kulturrådet
Tre nya ledamöter till Kulturrådets styrelse
Första miljonen till läsning inom idrotten
Pappor och poddar utmärker sig inom läsfrämjande
Tre nya uppdrag i regleringsbrevet
Scenkonst för unga, skräck för alla och cirkus i Europa
Satsning på scenkonst för unga i New York
Internationella perspektiv integreras i bidragsgivningen
Sök stöd inom Kreativa Europa
Kulturrådet på plats
Aktuella bidrag

Header logo