Kennet Johansson, Kulturrådets generaldirektör

Vård, skola omsorg och KULTUR

För andra året i rad finns Kulturrådet med i Almedalen under eget namn och med eget program. Det känns som ett både riktigt och viktigt beslut.

När jag för första gången fick frågan om vi skulle delta var jag mer tveksam. Stämde det verkligen överens med Kulturrådets uppdrag? Var det rätt ställe för oss finnas på? Vi beslutade att genomföra ett program under en och en halv dag för att sedan utvärdera det. Och resultatet blev över all förväntan. Intresset för kulturfrågor var större än vi vågat hoppas och våra programpunkter fyllde salarna.

Jag insåg att Almedalen är en angelägen arena för Kulturrådet. Där kan vi föra kulturens talan på ett principiellt plan. Det innebär att visa på kulturens egenvärde och kulturen som en drivande, skapande kraft i samhällsbygget lika väl som i synen på våra medmänniskor. I vårt regleringsbrev står att vi ska arbeta med insatser som främjar kulturen och vår medverkan i Almedalen ligger då helt rätt.

Kulturen måste få ta plats på samma villkor som övriga politikområden. Först då får den en självklar plats i medvetandet hos både medborgare och politiker. Vi finns med i Almedalen för att låta en rad olika människor, med olika inriktning, erfarenhet och kompetens, fundera kring kulturens betydelse i skiftande sammanhang. Vad händer i samhällen där kulturen marginaliseras och utplånas? Vilken betydelse har kulturen för kreativiteten och uppfinningsrikedomen? Vad händer med morgondagens vuxna om läsförståelsen sjunker?

I Almedalen samlas kommunal-, landstings- och rikspolitiker från Sveriges alla hörn och från olika intresseområden. Det är betydelsefulla personer för oss att komma i kontakt med och samtidigt svåra att nå. Att inte vara med i Almedalen innebär att välja bort en arena som en av våra centrala målgrupper väljer att besöka. Det skulle inte vara särskilt klokt!

Så, alla som är intresserade av kulturfrågor av något slag möter Kulturrådet i Bildstenshallen i Visby Museum den 4 och 5 juli. Vi hoppas på många intressanta samtal som bidrar till att förståelsen för kulturens positiva inverkan på människor och samhället ökar. Helst skulle jag vilja se att kulturen blev det fjärde benet i samhällets kärnverksamhet. Att vi hädanefter skulle säga; Vård, skola, omsorg och KULTUR!

Kennet Johansson
Generaldirektör, Kulturrådet
Header logo