Bibliotek 2009

Kulturen i siffror 2010:4

I denna rapport redovisas biblioteksstatistik 2009 för folkbiblioteken, sjukhusbiblioteken, nationalbiblioteket, universitets- och högskolebiblioteken samt specialbiblioteken och några bibliotek i gruppen övriga bibliotek. Resultaten visar att biblioteken sysselsätter 8 528 personer som tillsammans gör 7 160 årsarbeten. Kostnaderna för media och personal uppgick till drygt 4 miljarder kronor. Sammanlagt noteras 85 miljoner fysiska besök vid biblioteken som har drygt 2 500 olika typer av serviceställen. Besökarna gjorde drygt 82 miljoner lokala lån. Dessutom noterades 39 miljoner nedladdningar från bibliotekens elektroniska samlingar. Utvecklingen går mot allt fler elektroniska media på bekostnad av de fysiska samtidigt som nedläggningen av biblioteksfilialer fortsätter och det blir allt vanligare med integrering av olika bibliotekstyper.

Bibliotek 2009 ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik på kulturområdet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken och publikationen ingår i Sveriges officiella statistik.

Rättelser:
Tabell 29 och 30, (2010-06-04).
Folkbiblioteken i Upplands-Bro och Upplands-Väsby ombytta i tidigare tabellversioner av tabell 2:15, 2:16, 2:17. Rättat 2010-09-13.
Ej införda rättelser (PDF, nytt fönster)


Beställ rapporten

Header logo