Bild och form 2009

Kulturen i siffror 2010:5

Vilka utställningsarrangörer finns det i dag inom samtida bild- och formkonst? Vilka konstnärer visas? Hur ser utställningsarrangörernas ekonomi ut? Hur står sig den svenska konstmarknaden i ett internationellt perspektiv? Det är några frågor som tas upp i rapporten Bild och form 2009.
 
Det är första gången som Kulturrådet ger ut en särskild statistik för bild- och formområdet. 147 icke-vinstdrivande utställningsarrangörer – både kommunala konsthallar och arrangörer med annan huvudman har svarat på en enkätundersökning. För att få en mer nyanserad bild av utställningsarrangörernas verklighet har dessutom tio arrangörer intervjuats. Vidare redovisas befintlig statistik om bild- och formområdet i ett särskilt avsnitt.
 
I det avslutande kapitlet konstaterar Kulturrådet att det är stora skillnader mellan de fria aktörerna och de kommunala konsthallarna och att en majoritet av utställningsarrangörerna finns i storstadsregionerna. Andra slutsatser är att bild- och formområdet är kvinnodominerat, både när det gäller de konstnärer som visas och de som arbetar inom området och att det offentliga stödet är lågt jämfört med andra konstområden. Kulturrådet ser stora utvecklingsmöjligheter för bild- och formområdet med en samverkan på regional nivå där alla parter deltar.

Bild och form 2009 ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik på kulturområdet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken.


Läs rapporten

Beställ rapporten

Header logo