Den kulturella välfärden

Elitens privilegium eller möjlighet för alla? Svenska folkets kulturvanor 1976-1999

Omslag till Den kulturella välfärdenEn rapport grundad på Välfärdsstatistiken/ULF.

»Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande«
- Ett av de sju nationella målen för kulturpolitiken

»Den enskildes ... kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten«
- § 2, Regeringsformen

»Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv...«
- § 27, FN:s Förklaring om de mänskliga rättigheterna

Den svenska kulturpolitikens särskilda profil utgörs av den sociala dimensionen som genomsyrat kulturpolitiken alltsedan besluten 1974. I 1974 års proposition sägs att kulturpolitiken skall »utformas med hänsyn till eftersatta gruppers behov« medan det i 1996 års proposition finns ett mål om att »verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet«. Båda formuleringarna handlar om att vinna nya grupper till kulturen.

I denna rapport redovisas och analyseras för första gången en samlad statistik om svenska folkets kulturvanor som spänner över nära ett kvarts sekel. Materialet bygger på specialbearbetningar från SCB:s löpande undersökningar om levnadsförhållanden, ULF. Detta material erbjuder möjlighet att ge en såväl detajerad som statistiskt tillförlitlig bild av hur kulturvanemönstret utvecklats sedan 1970-talet.

Rapporten kan beställas från Kulturrådets informationsavdelning

Rapporten kan också hämtas hem i pdf-format. Eftersom rapporten är mycket omfattande med en diger tabellbilaga, kan den erbjuda vissa svårigheter att ladda ner från vår webbplats. Vi har därför delat upp materialet för att underlätta tillgängligheten.

Den kulturella välfärden, innehållsförteckning (96 kB)

Den kulturella välfärden, del 1, kap 1-5 (1 Mb)

Den kulturella välfärden, del 2, kap 6-12 (1 Mb)

Den kulturella välfärden, tabeller (854 kB)

Den kulturella välfärden, bilagor (1 Mb)

Summary in english (561 kB)

Header logo