Digitalisering och tillgänglighet

Kulturrådets skriftserie 2014:2

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur digitala lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget har genomförts tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Post- och telestyrelsen. Rapporten ger exempel på hur digitala lösningar har ökat tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning. Detta dels genom att nya sätt att ta del av kulturlivet har utvecklats och dels genom att digitala lösningar för att avhjälpa specifika hinder har utvecklats och används.

Header logo